Drottning ute

bild

 

Titiyo – Drottningen är tillbaka
Written by Sakarias 86 / Produced by Sakarias 86 & Dante
Co-produced by Blisseh / Photo: Viktor Flume / Artwork: Roblowe
Telegram /Warner / Baseline